Alex Paszko

Revize plynovách zařízení a tlakových nádob.

        
Revizi plynu je nutné provádět 1x za tři roky.

Revize tlakových nádob se provádí 1x za rok a parních a horkovodních kotlů 1x za 3 měsíce. 

Odborné prohlídky kotelny se provádí 1x za rok, pokud se jedná o kotelnu, kde 
součtový výkon kotlů je nad 100kW, anebo jeden kotel má výkon vyšší než 50kW.
        
        

O firmě

Revize začal můj otec dělat již v druhé polovině osmdesátých let pro firmu Optimit Odry a od devadesátých let jako soukromá osoba. Od roku 2010 jsem se k němu postupně přidal. Nyní máme přes 200 zákazníků.

Čím se zabýváme

Parní a horkovodní kotle

Revizemi parních a horkovodních kotlů.

Plynová zařízení

Revizemi a kontrolami plynových zařízení, kotlů a plynových kotelen.

Tlakové nádoby

Revizemi tlakových nádob – vzdušníky,expanzní nádoby, nádoby vodárny apod.

Školení

Školeními a přezkoušením obsluhy tlakových nádob, parních kotlů a plynových zařízení.


Pro potřeby právnických a fyzických osob zpracováváme revize
Provozní revize a kontroly plynových zařízení dle Nařízení vlády č.191/2022 Sb.
Revize parních a horkovodních kotlů třetí a čtvrté třídy dle Nařízení vlády č.192/2022 Sb a ČSN 070710.
Revize tlakových nádob skupiny A, B dle Nařízení vlády č.192/2022 Sb. a ČSN 690012
Školení, přezkoušení a vydání osvědčení obsluze tlakových a plynových zařízení.
Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č.91/93 Sb.
Orientační ceny
Revize plynu za zařízení od 750 Kč
Revize tlakových nádob za nádobu od 550 Kč

Ceny za provedení těchto prací jsou stanoveny individuálně na základě rozsahu prací.

Kontakty

 • Kancelář

  Odry a Fulnek
 • Místa působení

  Nový Jičín, Přerov, Ostrava, Opava, Frýdek Místek, Olomouc

  Moravskoslezský a Olomoucký kraj
 • Telefon kancelář

  (+420) 733 308 910
 • 03137058

Reference

SEMPERFLEX Optimit Odry
CZECH ETIMEX Hranice
HENNIGES Hranice
NUTREND s.r.o. Nová Pláň
Alliance Laundry CE s.r.o. Příbor
OC CITY Olomouc
R-FIN s.r.o. Fulnek
NORDIC STEEL s.r.o. Fulnek